Kérjük figyelmesen olvassa el!

 

A Diósjenői víztározón horgászni az jogosult, aki érvényes állami horgászjeggyel rendelkezik.

A napi horgászatot csak előzetes tájékozódás, napi területi engedély kiváltása után lehet megkezdeni. ( napi területi engedély hiányában a stégen horgászkészséggel nem tartózkodhatnak ) A helyi szabályok nem ismeretére való hivatkozás utólag nem fogadható el. A horgászrenden kívüli aktuális tilalmak és korlátozások az Egyesület honlapján olvasható, ill. a halőr háznál lévő hirdető táblán megtekinthetők. Gyermekhorgász esetén az előzetes tájékozódást az a személy köteles megtenni, akinek a felügyeletére bízták a gyermekkorút.

Az egyesület által kijelölt horgászhellyel rendelkező felépítmény tulajdonosok a horgászállás használatában elsőbbséget élveznek, azonban távollétükben azt bárki használhatja. A tulajdonos megérkezésekor az ott horgászó köteles a horgászállást és környékét a hulladékoktól megtisztítani, és a horgászállást ellenvetés nélkül elhagyni. A stégtulajdonos horgászigazolványát felmutatva, a stégtáblán kiírt névvel azonosítva igazolja jogosultságát.

Az egyesület által kijelölt "Napi területi engedélyesek " számra  7 db horgászhelyet biztosít. Elsődlegesen kérnénk, amennyiben van szabad, úgy azt vegyék igénybe.

Üdülő oldalon:    5    22    34 számú stégek

Erdő oldalon:        51    64    71    83 számú stégek

 

Felnőtt horgász:      3 500.- ft  napi területi engedély ára.

       2 horgászbottal, a fenekező készséggel maximum 3-3 horoggal horgászhat, általa kifogható napi: 3 db méretkorlátozás eső hal, melyből halfajonként 2 lehet egyforma. ( pl.: 2db ponty, 1 csuka). Valamint  3 kg egyéb hal.

Az 1 nm-es négyzetháló csak kizárólag rablóhal kifogására szolgáló „csalihal” kimerítésére használható. Más egyéb hal, illetőleg étkezésre, vagy állatok etetésére alkalmas mennyiségű hal kimerítése és elvitele tilos!

 

  Ifjúsági horgász:     1 500.- ft a napi területi engedély ára.

          1 horgászbottal, a fenekező készséggel maximum 3 horoggal horgászhat, általa kifogható napi: 1 db nemes hal, 3 kg egyéb hal.

 

      Gyermekhorgász:    750.- ft a napi területi engedély ára.

              1  bottal, úszós készséggel horgászhat, általa kifogható napi:  3 kg egyéb hal (a helyi tilalom figyelembevételével)

                Méretkorlátozás alá eső halat nem tarthat meg,

                Gyermekhorgász kizárólag csak nagykorú személy felügyelete mellett horgászhat!

 

 Sporthorgász:        2 000.- ft a napi területi engedély ára.

    Eltérő (speciális) szabályok: egy bottal horgászhat, és csak olyan személyekkel lehet egy horgászálláson, akik ugyancsak sporthorgász napijegyet váltottak. Haltartó szákot,     szájbilincset maguknál nem tarthatnak, halat nem vihetnek el. Pontymerítő, halpaplan (alátét), fertőtlenítő használata minden halnál kötelező. Ha a zsákmányból a horog biztonsággal nem távolítható el, a zsinórt (előkét) a horoghoz eső legközelebbi részen el kell vágni, a hal életben maradása érdekében.

    A napi és hetijegyes horgász köteles a kiadott területi engedély hátoldalán a méretkorlátozás alá eső zsákmány súlyát és fogási idejét bejelölni.

    Az egyéb kategóriába tartozó zsákmányt a horgászat befejezésekor köteles beírni.

 

    A helyi horgászrend szerinti méretkorlátozás a következő:

    Ponty:             30 cm méretkorlátozott,      5 kg feletti nem tartható meg, nem vihető el

    Amur:              40 cm méretkorlátozott   

    Süllő:               30 cm méretkorlátozott

    Balin:              40 cm méretkorlátozott

    Csuka:            50 cm méretkorlátozott

    Keszeg:          30 cm feletti védett június 30-ig.

   

A napi területi engedélyt kiváltó horgászoknak az éjszakai horgászat egységesen 18 órától - 06 óráig tart.

A horgász köteles horgászat közben haltartó szákot, és merítő szákot magánál tartani. Más horgásszal közös haltartó szákot használni tilos! Továbbá tilos a halat drótszákban, vödörben és egyéb alkalmi tárolóban tartani.

A horgász a bevetett készségeitől csak annyira távolodhat el, hogy kapás esetén haladéktalanul beavatkozhasson. Aki a horgászhelyét elhagyja (időszakos távozáskor is) a készségeit köteles a vízből kivenni.

    Tilos a vizet és környezetét szennyezni. A horgászat befejezése után a horgászállást és környékét – beleértve az elérhető vízfelületet is - köteles a horgász megtisztítani az általa, vagy előzőleg más által otthagyott hulladékoktól. Amennyiben a kihelyezett hulladéktároló megtelt, vagy nem áll rendelkezésre, úgy a horgász köteles az általa létrehozott, vagy keletkezett hulladékot (pl. sörös doboz, műanyagflakon, stb.) a helyszínről elvinni, és az általános erre vonatkozó szabályok szerint kezelni.          

    A Horgászrend előírásainak megszegése a Diósjenői Sporthorgász Egyesület Fegyelmi Szabályzata 2. §. d) pontja alapján fegyelmi vétséget képez, és eljárást von maga után.

 

Mindenkinek kellemes időtöltést jó fogást kívánunk:

                                                                                                                                                                            Diósjenői Sporthorgász Egyesület